Громадські форуми

    

Громадські форуми – це дієва методика взаємодії з громадою міста, метою якої є залучення громадськості до обговорення ключових для міста напрямків розвитку. В основі Концепції розвитку Житомира до 2030 року лежить візія (бачення) розвитку міста до 2030 року, яка розкривається в окреслених пріоритетах, стратегічних цілях, завданнях та проектах (Схема 1). Пріоритети були напрацьовані в межах першого форуму «Інтегрований розвиток Житомира», що відбувся у листопаді 2016 року. Пріоритети, у свою чергу, деталізуються у стратегічних цілях, які детально опрацьовувались на другому форумі у вересні 2017. Кожна стратегічна ціль містить ряд завдань, які було згенеровано в межах засідань шести фокус-груп, що відбулися у листопаді 2017 року. Завдання можуть бути реалізовані через проекти та заходи. Збір ідей проектів було проведено на третьому форумі у грудні 2017 року, де близько 130 містян запропонували ідеї 250 проектів. Запропоновані проекти будуть проаналізовані та близько 24 з них буде винесене на громадське голосування у квітні 2018 року задля відбору найбільш пріоритетних до впровадження. Фахове секторальне планування є завершальним етапом, який має реалізовуватися відповідними профільними управліннями.  

Схема 1          

Концепція інтегрованого розвитку Житомира 2030   

                                                             ВІЗІЯ «ЖИТОМИР 2030»    
                                                                    ПРІОРИТЕТИ
Ефективне місто Інноваційне місто     Активне місто    Комфортне місто     Зелене місто    Інклюзивне місто    
                                                              СТАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
                                                                     ЗАВДАННЯ
                     ПРОЕКТИ ТА ЗАХОДИ              СЕКТОРАЛЬНІ ПЛАНИ