Концепція інтегрованого розвитку міста

З січня 2016 року Житомирська міська рада спільно з командою українських та міжнародних експертів активно працює над розробкою нової сучасної Концепції інтегрованого розвитку міста Житомир  в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», що впроваджується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» у співпраці з Житомирською міською радою і фінансується урядами Німеччини та Швейцарії.

За цей час понад 30 000 містян взяли участь у різноманітних громадських заходах, зокрема форумах інтегрованого розвитку, слуханнях, семінарах, засіданнях фокус-груп, щорічному урбаністично-культурному фестивалі «Майстерня міста» та громадському голосуванні за демонстраційний проект, де житомиряни мали унікальну можливість поділитися своїми думками, ідеями та баченням щодо розвитку нашого міста. Концепція інтегрованого розвитку міста відкриває нові можливості для сталого зростання громади Житомира.

Концепція інтегрованого розвитку Житомира 2030 має таку структуру:

розвиток

Зокрема, на Першому форумі інтегрованого розвитку Житомира, який відбувся 26 листопада 2016 року, було визначено 6 пріоритетних напрямків розвитку: Комфортне місто, Інноваційне місто, Ефективне місто, Активне місто, Зелене місто, Інклюзивне місто.

місто

За результатами Другого форуму інтегрованого розвитку Житомира були деталізовані пріоритети та сформульовані наступні стратегічні цілі:

Пріоритети та стратегічні цілі

1. «Ефективне місто»: розвиток конкурентної економіки

1.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату

1.2. Малий та середній бізнес - основа економічного розвитку міста

1.3. Сприяти формуванню  кластерів

1.4. Просування міста і локального бізнесу на вітчизняній та міжнародній аренах

2. Інноваційне місто:
розвиток інтелектуального капіталу

2.1.  Формування та розвиток людського капіталу

2.2. Використання науково-дослідного потенціалу для розвитку міста

 2.3. Сприяння використанню інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя

2.4. Сприяння створенню привабливого інноваційного середовища

3. «Комфортне місто»:
сучасна інфраструктура для проживання, бізнесу та гостей міста

3.1. Розвиток житлового фонду на основі сучасних планувальних, технологічних та управлінських рішень

3.2. Потребо-орієнтоване забезпечення нерухомістю бізнесу та сфери послуг

3.3. Досягнення сталої мобільності в компактному місті

3.4. Застосовувати сучасні підходи міського планування, координації, управління та адміністрування  для   гармонійного розвитку міста та агломерації

3.5. Забезпечення стійкого розвитку центру міста, що має пріоритет на рівні регіону

3.6. Формувати та розвивати  центри мікрорайонів, що мають пріоритет над широкою міською територією

4. Активне місто:
створення середовища для самореалізації та дозвілля

4.1. Формування та забезпечення культурних запитів 

 4.2. Збереження та розвиток історико-культурної спадщини міста

 4.3. Формування туристичної привабливості та гостинності міста

 4.4. Підтримка здорового способу життя, масових та професійних видів спорту

4.5. Забезпечення підтримки здоров'я мешканців міста через профілактичні заходи та розвиток сімейної медицини

5. «Зелене місто»:
дотримання принципів сталого розвитку

5.1. Формування та підтримка екологічно безпечного середовища 

5.2. Формування екологічної свідомості та поведінки

5.3. Досягнення європейських стандартів енергоефективності та енергозбереження

 5.4. Збалансований розвиток  зелених зон міста та передмістя

6. «Інклюзивне місто»:
 рівні умови доступу до соціальних благ, розвиток співпраці та відповідальне урядування

6.1. Забезпечення доступності для всіх у міській інфраструктур

6.2. Забезпечення рівних можливостей для всіх

6.3. Формування ефективного смарт-урядування

6.4. Формування безпечного міського середовища

Концепція інтегрованого розвитку міста має стати стратегічним документом, зміст якого поділятиме переважна більшість мешканців міста,  і стане основою для майбутніх рішень відповідальних осіб. Концепція служитиме орієнтиром для громадянського суспільства, міської адміністрації і підприємств.

Про концепцію інтегрованого розвиткуОпис проекту
Документи
Паспорт міста 2016
Новини
Жито́мир — місто в північно-західній Україні, розташоване на річці Тетерів. Адміністративний центр Житомирської області та Житомирського району (не входить до його складу). Населення міста — 268 тис. (2016), територія — 6100 га. Місто поділяється на Богунський та Корольовський райони.

Паспорт міста 2016

Результати аналізу міста Житомир в межах першої фази проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні».
Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» створений в рамках міжурядової співпраці України та Німеччини. Метою проекту є розробка та впровадження планів інтегрованого розвитку Чернівців, Вінниці, Житомира та Полтави з урахуванням потреб усіх провідних сфер міського життя. Виконавцем проекту є німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», а фінансують його Уряди Німеччини та Швейцарії.
«Житомир: паспорт міста 2016» містить результати аналізу провідних галузей розвитку міста в межах першої фази проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні».
Матеріали зібрані та опрацьовані під керівництвом ментора проекту — Урса Томанна.
Головний дослідник-урбаніст та упорядник паспорту: Владислав Тимінський

Експертна група:
Георгій Мокрицький
Наталія Тарасенко
Олександр Медвідь
Юлія Богоявленська
Жанна Соловйова
Родіон Філатов