Громадські форуми

Громадські форуми – це дієва методика взаємодії з громадою міста, метою якої є залучення громадськості до обговорення ключових для міста напрямків розвитку. В основі Концепції розвитку Житомира до 2030 року лежить візія (бачення) розвитку міста до 2030 року, яка розкривається в окреслених пріоритетах, стратегічних цілях, завданнях та проектах (Схема 1). Пріоритети були напрацьовані в межах першого форуму «Інтегрований розвиток Житомира», що відбувся у листопаді 2016 року. Пріоритети, у свою чергу, деталізуються у стратегічних цілях, які детально опрацьовувались на другому форумі у вересні 2017. Кожна стратегічна ціль містить ряд завдань, які було згенеровано в межах засідань шести фокус-груп, що відбулися у листопаді 2017 року. Завдання можуть бути реалізовані через проекти та заходи. Збір ідей проектів було проведено на третьому форумі у грудні 2017 року, де близько 130 містян запропонували ідеї 250 проектів. Найбільш пріоритетні проекти будуть включені до фінальної версії Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030. Фахове секторальне планування є завершальним етапом, який має реалізовуватися відповідними профільними управліннями.

Схема 1

Концепція інтегрованого розвитку Житомира 2030

Концепція розвитку Житомира 2030

Візія “Житомир 2030”

Пріоритети

Ефективне місто

Розвиток конкурентноспроможної економіки

Інноваційне місто

Розвиток людського капіталу, інфраструктури та управління через впровадження нових підходів і технологій

Активне місто

Створення середовища для самореалізації та змістовного дозвілля

Комфортне місто

Сучасна інфраструктура для проживання, ділових людей та відвідувачів міста

Зелене місто

Впровадження принципів сталого міського розвитку та адаптація до змін клімату

Інклюзивне місто

Рівні можливості доступу для всіх категорій мешканців, співпраця та відповідальне врядування, якісна медицина і високий рівень безпеки

3-4 стратегічні цілі до кожного пріоритету

Завдання до кожної цілі

Проекти та заходи
Секторальні плани

Про концепцію інтегрованого розвитку