Експерти GIZ представили стан реалізації проекту з інтегрованого розвитку міст в Україні

Дата публікації: 16.08.2018

В рамках участі у 2-й Міжнародній літній школі сталої мобільності “Sustainable Mobility Made in Leipzig” експерти GIZ представили стан реалізації проекту з інтегрованого розвитку міст в Україні, на прикладі міст Житомира та Полтави.
У заході взяли участь більше 140 учасників із 35 країн різних частин Світу (міські планувальники, транспортні спеціалісти, інженери, архітектори, дослідники, громадські діячі, екологи та спеціалісти з інших дотичних сфер). Усі вони високо оцінили сучасні методи і підходи щодо розроблення планів сталої міської мобільності для українських міст.
Разом із методикою аудиторії були представлені основні проблеми, з якими стикаються українські міста, що займаються розробкою планів сталої мобільності:
– Відсутність координації між департаментами та особами, що приймають рішення;
– Відсутність якісних даних для прийняття рішень, керованих даними;
– Відсутність практики стратегічного планування, а також низький рівень компетентності персоналу у відповідних підрозділах міської адміністрації;
– Відсутність єдиного управління мобільністю в органах місцевого самоврядування;
– Відсутність зобов’язань щодо реалізації генеральних планів міст чи інших стратегій чи політик.
Партисипавне планування є основою розробки планів сталої мобільності, разом з якісним аналізом данних міста та програми розвитку місцевих спеціалістів з транспорту і планування.
Taking a part in the 2nd Summer School «Sustainable Mobility Made in Leipzig», GIZ experts presented the state of implementation of the project on integrated urban development in Ukraine, on examples of the cities of Zhytomyr and Poltava.
Over 140 participants from 35 different countries of the World participated in the event (city planners, transport specialists, engineers, architects, researchers, public figures, environmentalists and specialists from other tangles). All of them highly appreciated the modern methods and approaches for the development of sustainable urban mobility plans for Ukrainian cities.
Together with the methodology, the audience was presented the main issues faced by Ukrainian cities involved in developing sustainable mobility plans:
– Lack of coordination between the departments and decision makers;
– Lack of quality data for data-driven decision;
– Lack of strategic planning practice as well as low level of competence of staff in relevant city administration units;
– Lack of unified mobility management in local self-government bodies;
– Lack of commitment on implementation of General Urban Plans or other strategies or policies.
Partial planning is the basis for developing sustainable mobility plans, along with a quality analysis of the city data and a program for the development of local transport and planning specialists.

Читайте також